HitachiINSTRUKTIONER OG DEFINITIONER - REGNEMASKINE TIL BEREGNING AF UDSÆTTELSE FOR HÅND-ARM VIBRATIONER

Instruktioner

 • Indtast dine værdier i de hvide områder, i en eller flere af de seks rækker for værktøjer og processer
  (der kræves mere end én række i de tilfælde, hvor en person er udsat for vibrationer fra mere end ét værktøj eller proces den samme dag).
 • Efter indtastning af data, klik på knappen Beregn.
 • Resultaterne vises i de lysegrønne områder.
  (lysegrønne celler forbliver tomme, hvis der ikke er indtastet gyldige data).
  Regnemaskinens værdier kan ryddes ved at klikke på knappen Nulstil.
 • JavaScript skal være aktiveret i din webbrowser før du kan bruge regnemaskinen.

Definitioner: Indtastninger

 • Vibrationens kraft er lig med den frekvensvægtede r.m.s.-accelerationsværdi i m/s2 for hvert værktøj eller proces.
 • Udsættelsens varighed er den totale, daglige tid med kontakt til vibrationer eller "udløsningstid" for hvert værktøj eller proces. Det kan udtrykkes i en kombination af timer og/eller minutter, men værdien må ikke overstige 24 timer.

Definitioner: Resultater

 • Udsættelsespointene per time er hastigheden, hvormed udsættelsen stiger med den specificerede vibrationskraft
  (udsættelsespointsystemet er et enkelt alternativ til A(8)-værdien til beskrivelse og styring af udsættelse på arbejdspladsen.
  Aktionsværdien for udsættelse EAV (Exposure Action Value (Værdi for aktiv udsættelse)) er lig med 100 point og ELV (Exposure Limit Value (Værdi for udsættelsesgrænse)) er lig med 400 point.
 • Den tid, det tager at nå EAV (Exposure Action Value (Værdi for aktiv udsættelse)), er den tid, der kræves for at nå aktionsværdien for udsættelse (EAV) af 2,5 m/s2A(8).
 • Den tid, det tager at nå ELV (Exposure Limit Value (Værdi for udsættelsesgrænse)), er den tid, der kræves for at nå ELV af 5 m/s2A(8).
 • (Udsættelsespoint per time, den tid, det tager at nå EAV (Exposure Action Value (Værdi for aktiv udsættelse)) samt den tid, det tager at nå ELV (Exposure Limit Value (Værdi for udsættelsesgrænse)), er beregnet fra vibrationens kraft for hvert værktøj eler proces).
 • Den partielle udsættelse er udsættelsen for vibration, udtrykt i m/s2A(8) og i udsættelsespoint, for hvert værktøj eller proces.
  Det er beregnet fra vibrationens kraft og udsættelsens varighed.
 • Den totale udsættelse, også i m/s2A(8) og i udsættelsespoint, beregnet fra alle partielle udsættelser.
 • Bemærk: En partiel eller total udsættelse beregnes ikke hvis den tilsvarende udsættelsesvarighed overstiger 24 timer.

©HSE, Dette materiale er gengivet iht. betingelserne i Click-Use Licence.